Miksi fyssari?

Fysioterapeutti valmennuksen tukena

Fysioterapeutti (AMK) on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, liikkeen ja liikkumisen asiantuntija. Anatomian, biomekaniikan ja kinesiologian osaamisellaan fysioterapeutti pystyy arvioimaan ratsastajan ja urheilijan kehon toimintaa ja tunnistamaan toimintahäiriöitä, jotka saattavat haitata ratsastuksen kehittymistä ja tavoitteden saavuttamista.

Periaatteena aina yksilöllinen lähestymistapa, analyysi ja harjoitteluohjelma, olitpa sitten ammattilainen, harrastaja tai aloittelija. Maailmassa on paljon hyviä valmiita konsepteja istuntavalmennukseen, mutta ne eivät aina taivu yksilön tarpeisiin. Erityisesti silloin, kun asiakkaalla on kipuja tai vamma, kannattaa kääntyä fysioterapeutin puoleen, onhan hän myös kuntoutuksen ammattilainen.

Fysioterapeutti ei ole ratstastuksenopettaja, vaan toimii omavalmentajan rinnalla, ohjaten ja opettaen ratsastajaa käyttämään kehoaan optimaalisesti, pystyäkseen toteuttamaan omavalmentajan ohjeita mahdollisimman tehokkaasti. Lopulta terapeutin tavoite on aina tehdä itsensä tarpeettomaksi.

Kuten valmentajia, myös fysioterapeutteja on erilaisia. Peruskolutuksen jälkeen suoritetut kliinisen työn jatko- ja erikoistumisopinnot ovat fysioterapeuteilla pääosin kurssimuotoisia. Ratsastuksen kannalta olennaisimmat osaamisalueet liittyvät rankaan, alaraajoihin, liikekontrolliin sekä toiminnalliseen harjoitteluun.